Pleasant, sometimes sunny and warm for February - My Actifit Report Card: February 2 2024

Do repost and rate:

Przyjemnie, momentami slonecznie i cieplo jak na luty

I don't even know when I'll take these steps, because 20,000 a day is becoming the norm. Of course, this is not a result, because when converted into kilometers it is half, i.e. about 10 km. But even with a fingerprint it is not a problem today.

Nawet nie wiem kiedy wydeptuje te kroki, bo 20 tysiecy dziennie to staje sie norma. Oczywiscie to nie jest zadne wynik, bo w przeliczeniu na kilometry to wychodzi polowa, czyli okolo 10 km. Ale jednak to nawet z odciskiem na palcu nie jest to dzisiaj problem.

A few moments of intense sun made the day more pleasant. I didn't expect so much. The birds were happy, they ate what I brought.

Kilka chwil z intensywnym sloncem umililo dzien. Nie spodziewalem sie az tak wiele. Ptaki dopisaly, zjadly co i przynioslem.

The next days will be much warmer, but cloudy. It won't change my walking routes, at most it will modify them. Until spring!

Kolejne dni maja byc znacznie cieplejsze, ale pochmurne. Nie zmieni to moich tras spacerowych, co najwyzej zmodyfikuje. Byle do wiosny!

copyright marianomariano

Photo: Nikon Coolpix 9300

This report was published via Actifit app (). Check out the original version here on actifit.io

02/02/2024

Regulation and Society adoption

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость